Rapport van accountantsonderzoek Daelzicht

Naar aanleiding van berichten in de media over en de onrust rondom Daelzicht, verstrekte zij in mei van dit jaar opdracht aan Integis om ‘onderzoek te doen naar de aard, omvang en frequentie van mogelijke onregelmatigheden bij veertien uiteenlopende objecten van onderzoek’, veelal gerelateerd aan vastgoed. Uit het forensisch onderzoek van Integis blijkt dat er geen sprake is van fraude. Er is wel gebrek aan kritisch vermogen geconstateerd en doelmatige bedrijfsvoering. Dit bleek bijvoorbeeld uit het feit dat bij het verstrekken van opdrachten geen concurrerende offertes werden opgevraagd. Daarnaast stellen de onderzoekers vast dat Daelzicht op onderdelen onvoldoende transparant is geweest. Er zijn bijvoorbeeld mondelinge opdrachten verstrekt zonder formele instemming van de Raad van bestuur en vastleggingen daarvan. In strijd met het archiveringsbeleid is het dossier van het vastgoedobject in Swalmen vernietigd. Daelzicht heeft als verkoper onzorgvuldig gehandeld. De koper van het pand valt geen verwijten te maken. Interim-bestuurder Saarloos: “Met deze bevindingen kunnen we nu, met de onlangs benoemde Raad van Toezicht, goede en heldere afspraken maken en ons richten op de toekomst. Een toekomst die wij met vertrouwen tegemoetzien en waarin de kwaliteit van zorg voor onze cliënten centraal staat.”

Deel dit artikel