Ronduit Open: Hoogwaterbescherming Buggenum

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Hij is deze plannen in Buggenum gaan bekijken en hebben hem verontrust. Het belang van hoogwaterbescherming staat voor de fractie Ronduit Open niet ter discussie maar wel aard en locatie van de te treffen maatregelen. De fractie vindt een dijklichaam van ongeveer zes meter hoog langs de Dorpsstraat en Berikstraat volstrekt ongewenst. Mathieu Wagemans: “Mij valt verder op dat de problematiek en de plannen met een enge blik worden bekeken, met name door Rijkswaterstaat. Er is een nadruk op techniek en centen terwijl er alle aanleiding is vanuit een breder en maatschappelijk perspectief plannen te ontwikkelen. Er dient het besef te zijn dat dit project het aangezicht van Buggenum voor de toekomst ingrijpend kan verpesten.” Hij vraagt het college met klem de Dorpsraad en inwoners van Buggenum nauw bij de verdere gang van zaken te betrekken. Dat vraagt volgens hem meer dan informatie verschaffen maar moet ook inhouden dat er ruimte is voor de creativiteit die binnen Buggenum aanwezig is. Wagemans besluit: “Wij vertrouwen er graag op dat in de verdere procedure uw College zowel inhoudelijk als procesmatig in bovenstaande zin optreedt en zullen dat proces krachtig ondersteunen.”

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category