Ronduit Open: Zonnepanelen voor Ellenhof

De voorzitter van Dorpsraad Ell maakte die morgen diverse kritische opmerkingen over het bouwtraject van meer dan tien jaar. Zo krijgt het stichtingsbestuur voortdurend de vraag waarom er geen zonnepanelen op het dak liggen, zo ook vanuit de gemeente en provincie. De provincie is alsnog van plan om voor deze zonne- panelen geld uit te trekken om daarmee het ‘meest duurzame gebouw’ van Leudal te realiseren. Gerry Teeuwen, raadslid van Ronduit Open prijst de vrijwilligers die de BMV Ellenhof gemaakt hebben tot wat het nu is en hoopt dat de zonnepanelen zo snel mogelijk gerealiseerd kunnen worden, voordat ook de hiervoor beschikbare gelden opgedroogd zijn. De fractie Ronduit Open roept het college van B & W van Leudal dan ook op om de aanvraag voor deze energiezuinige maatregelen voortvarend op te pakken met het stichtingsbestuur van BMV Ellenhof.

Deel dit artikel