Samen Verder, Ronduit Open en D66 akkoord

De afgelopen week heeft de ambtelijke organisatie van de gemeente Leudal de eindredactie en vormgeving van het akkoord voor hun rekening genomen. Michel Graef, coördinator van de onderhandelingen maakte woensdag bekend dat het akkoord openbaar gemaakt is en tijdens de raadsvergadering van 29 mei wordt besproken. Verder staat de benoeming van de wethouders op de agenda en komt de invulling van de vrijgekomen raadszetels bij Samen Verder, Ronduit Open en D66 aan de orde. De nieuwe coalitie zal bestaan uit vijf wethouders (4,25 fte) en hiervoor zijn kandidaat gesteld: Arno Walraven, Samen Verder (1 fte); Piet Verlinden, Samen Verder (0,75 fte); Stan Backus, Ronduit Open (1 fte); Mart Janssen, Ronduit Open (0,7 fte); Robert Martens, D66 (0,8 fte). Na de benoeming op 29 mei gaat het nieuwe college samen met de burgemeester aan de slag met de portefeuilleverdeling. Graef spreekt tevens dank uit aan de ambtenaren voor de ondersteuning bij de totstandkoming van het akkoord.

Deel dit artikel