Samen Verder vraagt ook aandacht kunstwerken

Pieke Houben: “Als Samen Verder gaan we ons er ten volle voor inzetten dat deze twee smetten op het aangezicht van Haelen zo spoedig mogelijk worden aangepakt. Onze raadsvragen zijn reeds ingediend waarbij we een toezegging van het college vragen dit binnen 6 maanden op te lossen. Tiny Reijnders van de CDA-fractie heeft een maand ook al geleden aangegeven dat kunstwerken in de gemeente Leudal die in het verleden geplaatst zijn in de openbare ruimte dringend vragen om onderhoud. Zij verzocht het college van B & W dan ook bij deze kunstwerken onderhoud te plegen en om, daar waar anderen eigenaar zijn, actie te ondernemen. Ze noemde onder andere de zuil en fontein in Haelen.

Deel dit artikel