Sociale Info kaart: Oog voor elkaar gepresenteerd

Wethouder Richard Verheul van Leudal nam de kaart in ontvangst van Cor Voermans, lid van de werkgroep, die deze kaart tot stand heeft gebracht. De wethouder vond het een goed initiatief en zou het toejuichen als de overige kernen van de gemeente Leudal dit initiatief zouden willen volgen. Hij vroeg wel aandacht om de kaart actueel te houden. De sociale infokaart is een initiatief van de Seniorenvereniging Heythuysen. Een werkgroep heeft een sociale informatiekaart samengesteld waarop een 30-tal organisaties staan vermeld met hun website, telefoonnummer en een korte omschrijving van ieders doelstelling. Na de presentatie van de sociale infokaart gaven een achttal vertegenwoordigers van hulporganisaties een korte presentatie van de doelstellingen en inhoud van hun organisaties. Deze kaart wordt op korte termijn huis aan huis verspreid om b.v. bij de telefoon te leggen.

Deel dit artikel