Taskforce werkt aan vitale fruitteeltsector

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Dit werd duidelijk na afloop van een door de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en de Coöperatieve Fruitveiling Zuid-Limburg gehouden werkconferentie over de toekomst van de fruitteeltsector. Tijdens deze conferentie werd bekend dat maar liefst veertig procent van de Zuid-Limburgse fruittelers niet in staat denkt te zijn hun bedrijf in 2018 voort te zetten. De situatie in met name Zuid- Limburg is nijpend. Ruim tachtig procent van de fruittelers heeft geen opvolging of is daar nog niet zeker van. De huidige financiële situatie wordt door ruim 40 procent als zorgelijk of slecht beoordeeld. Vanuit de provincie Limburg was gedeputeerde Hubert Mackus aanwezig. Ook Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch uit Panningen discussieerde mee.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category