Toekomst van basisschool St. Martinus

Martinus in Beegden zat de afgelopen twee jaar onder de opheffingsnorm. Als een basisschool drie jaar onder de opheffingsnorm zit, stopt de bekostiging door het Rijk. Stopzetting van de Rijksbekostiging (mogelijk per 1 augustus 2018) leidt tot sluiting van de school. Deze stap zou het schoolbestuur zeer betreuren. Zowel in de afgelopen jaren alsook in het komende jaar blijft zij zich hard maken voor behoud van bekostiging en handhaving van basisonderwijs in Beegden met een goede kwaliteit. Op dit moment zijn er nog twee mogelijkheden om het open houden van de school te bereiken: * groei van het leerlingenaantal naar 95 of hoger (per 1 oktober 2017); * samenwerking op personeelsgebied met een ander schoolbestuur en de school open houden op basis van de gemiddelde schoolgrootte. De laatste mogelijkheid lijkt de meest voor de hand liggende. Het komende voorjaar zal duidelijkheid brengen of de school op basis van de optie “samenwerking met een ander schoolbestuur” open kan blijven.

Deel dit artikel