Tout Maastricht vraagt ouderen om hun medewerking

Om een beter inzicht te krijgen in de behoefte van ouderen aan cultuurparticipatie doet Tout Maastricht onder meer een oproep om mee te werken aan het invullen van hun vragenlijst.

In Maastricht doen al veel mensen aan cultuur. Ook ouderen. Maar de gemeente hoopt dat de komende jaren nog meer senioren gaan ontdekken wat cultuur hen te bieden heeft.

Tout Maastricht wil zo veel mogelijk mensen de kans bieden om mee te doen aan kunst en cultuur. Ook wil de organisatie stimuleren dat inwoners van Maastricht hun creatieve talenten ontdekken en gebruiken. Vooral die ouderen, die nu nog te weinig weten wat er gebeurt of die niet mee kunnen of willen doen.

Het helpt daarbij dat Maastricht, samen met vier andere steden, door het Fonds voor Cultuurparticipatie is uitgenodigd voor het programma ‘Age Friendly Cultural Cities’. Met behulp van die regeling kunnen culturele projecten voor ouderen die succesvol blijken, voor langere tijd worden voortgezet.

Afgelopen zomer hebben er 15 stadswandelingen plaatsgevonden rond de centrale vraag  “ in welke stad wil je wonen”. Deze stadswandelingen gaven veel informatie over wat er leeft bij de Maastrichtenaren. De informatie rondom senioren en cultuurparticipatie hebben we hieruit gehaald en (mede] gebruikt om de plannen te ontwikkelen.

Om een nog beter inzicht te krijgen naar de behoefte aan cultuurparticipatie bij ouderen in Maastricht hebben we deze maand een vragenlijst voor ouderen samengesteld:

Vul hier https://docs.google.com/a/ditcms.com/forms/d/1jYYd08BbBzNLyO_fIadz6F5IHjLwUInEpyvFAai1T9Q/viewform?c=0&w=1 online de vragenlijst Cultuurpaticipatie Ouderen in.

(Uiterlijk voor 1 april 2016 invullen en verzenden) 

Wat willen we gaan doen? 

In de komende maanden gaat Tout Maastricht en KunstActief Maastricht, samen met senioren en culturele instellingen een aantal activiteiten organiseren om mensen ‘ op te sporen’ en te betrekken. In navolging van de talentenjacht van verleden jaar, willen we ook nu weer zoveel mogelijk senioren uitnodigen om mee te doen.

Iedereen is welkom, en iedereen krijgt de kans zijn of haar talenten in te zetten of te ontplooien.

De volgende activiteiten gaan we concreet doen :

•Culturele kaart voor senioren : hoe kunnen we beter tonen en communiceren wat er allemaal te doen is in de stad. Welke clubs en verenigingen zijn er ? Welke tentoonstellingen zijn er ? Welke activiteiten zijn er in het centrum en in de buurten ? Als je weet wat er te doen is, dan voel je je misschien ook meer uitgenodigd om deel te nemen.

•Kumulus komt naar je toe: we willen hier starten met twee buurten in de stad . In Malberg en in Heer/De Heeg willen we in overleg met senioren een aanbod op maat gaan verzorgen vanuit gemeentelijke culturele instellingen Kumulus, Centre Ceramique en het Natuurhistorisch museum. Dus welke type activiteiten ( korte cursussen, workshops) en rond welke kunstvorm, en op welke locatie in de wijk ? Waar is behoefte aan en hoe bieden we dat aan? Natuurlijk doen we dat in overleg met de huidige activiteiten die al op veel plekken in de stad gebeuren.

•Mini makers fair: in navolging van de talentenjacht van verleden jaar, willen we ook dit jaar weer alle senioren in de stad oproepen om hun talenten te tonen. Dit jaar willen we hier meer aandacht geven aan “ maak” talenten en ambachtelijkheid. Dit willen we jullie graag laten delen met jonge mensen. In de zomer van 2016 willen we de eerste Mini Makers Fair organiseren.

•Fashionclash : De jonge mode-ontwerpers van de fashionclash Maastricht gaan in de komende maanden met senioren aan de slag om textiele ambachten te verkennen. Fashionclash is op zoek naar senioren met een vaardigheid op een van de textiele werkvormen/ambachten ? Spreekt dit u aan ? Laat het even weten!

•“Door de lens van de senior” : nieuwe en oude beelden van de stad Maastricht. We willen jonge mensen koppelen aan senioren, en gewapend met een fototoestel gaan zij op onderzoek in de stad. Welke plaatsen zijn speciaal en waarom, wat is het verhaal hierbij ? Uiteindelijk willen we een expositie  in Centre Ceramique samenstellen van deze foto’s en hun verhalen.

•“Appeltaart met Zilver” : Dit is een heel bijzonder project wat we samen met het Museum aan het Vrijthof hebben ontwikkeld. Het Museum gaat in dit project, met een deel van de collectie, naar de senioren toe. Dat kan zijn bij ouderen in een woonzorghuis, maar ook bij u thuis ( als we dan vrienden en buren uitnodigt) of bij verenigingen en buurthuizen. Dus , in plaats dat u naar het museum gaat, komt het museum naar u toe. Dit project gaat na de zomer van 2016 van start.

•Ouderencultuurfonds : als einddoel willen we graag een ouderencultuurfonds oprichten in Maastricht. Zo’n fonds heeft 2 doelstellingen :

– mensen die om financiele redenen niet kunnen meedoen aan kunst en cultuur een steuntje in de rug geven en

– mensen die zelf een goed plan of idee hebben op het gebied van kunst en cultuur ondersteunen om dit uit te voeren

• Manifestatie: naar verwachting zullen we op vrijdag 7 oktober een feestelijke bijeenkomst organiseren waar we de projecten  en de deelnemers willen presenteren. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.

Wat kunt u van ons verwachten?

•De komende periode zullen we u via verschillende wegen informeren over deze activiteiten.

•Bent u of kent U iemand die zelf graag mee zou willen doen, laat het ons weten !

•Bent u al werkzaam als vrijwilliger of contactpersoon voor activiteiten met senioren, dan zouden wij u willen vragen om deze informatie te delen met uw achterban.

•We zijn op zoek naar deelnemers voor alle  programma’s en  activiteiten!

 Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor een van de activiteiten , dan kunt u contact opnemen met Tout Maastricht of KunstActief:

•Geerte Courtens | Programmaleider Ouderen Stichting Tout, Maastricht | Geerte@toutmaastricht.nl  | +31 (0)6 22457631 | werkzaam op Woensdag & Vrijdag

•Peter Knops | KunstActief Maastricht | Kumulus | peter.knops@maastricht.nl

Deel dit artikel