Uitstel behandeling Park Leudal Oost

De reden hiervan zou zijn: “de effecten voor de ‘oude’ accommodaties van de vertrekkende verenigingen zijn op dit moment nog onvoldoende duidelijk om de gemeenteraad een gefundeerd besluit te kunnen laten nemen. Daarbij moet u denken aan exploitatiemogelijkheden, bezettingsgraad en kosten van onderhoud van de oude accommodaties.” Volgens André Kierkels van de fractie Leudal Sociaal is dit een drogreden, temeer daar tijdens de laatste bijeenkomst, begin december 2016, waar ook raadsleden aanwezig waren, nogmaals duidelijk naar voren is gebracht welke accommodaties het betrof. Volgens de fractie heeft het college tijd genoeg gehad om deze effecten te onderzoeken. Ze is van mening dat je zo niet met burgerinitiatieven omgaat. In een brief aan het college vraagt Kierkels nadere uitleg in de raadsvergadering.

Deel dit artikel