Vanaf komend weekeinde een nieuw Onze Vader

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

De bisschoppenconferenties van Nederland en België hebben besloten dat het goed is om binnen hetzelfde taalgebied ook dezelfde woorden voor het Gebed des Heren te gebruiken. Voorheen waren er een paar verschillen tussen het Vlaamse en het Nederlandse Onze Vader. De verandering is overigens beperkt en komt vooral voor in de laatste zinnen. Het Onze Vader is het gebed dat Jezus zelf aan zijn leerlingen geleerd heeft: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.  

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category