Veel wateroverlast in Midden-Limburg

Op diverse plaatsen staat water op (wandel)paden en straten, in tuinen en in kelders van woningen. Met name in Roermond dreigt wateroverlast uit de Maasnielderbeek en zorgt hoogwater uit de Leigraaf voor wateroverlast bij kasteel Tegelarije. Medewerkers van Waterschap Roer en Overmaas zijn actief en nemen maatregelen. Zo worden zandzakken gebracht naar het kasteel Tegelarije in de Roermondse wijk Maasniel en wordt gepoogd om de Leigraaf sneller te laten doorstromen. Er vinden daarnaast extra inspectierondes plaats in de wijk Dennemarken. Hierbij wordt de situatie rondom de Maasnielderbeek nauwlettend in de gaten gehouden.

Deel dit artikel