Versterkingsplannen voor vier dijktrajecten bekend

Voor deze trajecten is bekend waar de versterkte dijk komt te liggen en welk type dijk het wordt. Met één bijzonderheid: de voorkeur voor dijktraject Kessel is om de dijk uit de Waterwet te halen. Dit proces wordt de komende periode in nauwe samenwerking met andere overheden en bewoners verder vorm gegeven. Bij de uitvoering van het hoogwaterbeschermingsprogramma in Limburg gaan hoogwaterveiligheid en versterking van de ruimtelijke kwaliteit hand in hand. Naast bescherming tegen hoogwater wil Waterschap Limburg de dijken ook goed inpassen in het landschap. Op woensdag 24 januari vond een informatieavond plaats over dijktraject Beesel. In oktober 2017 is een bestuurlijke voorkeur uitgesproken voor het deel ten zuiden van Ouddorp. Voor het deel ten noorden van Ouddorp waren nog twee alternatieven mogelijk: de huidige dijk versterken of de aanleg van een nieuwe dijk langs de dorpsrand.

Deel dit artikel