Voorbereidende werkzaamheden N280 gestart

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Deze werkzaamheden worden verricht door het adviesbureau Wagemaker- Kragten, aan wie de opdracht is gegund. Het bureau heeft o.a. gesprekken gevoerd met Waterschap Limburg, gemeente Leudal, Tennet, Enexis, Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio Limburg- Noord en de Gasunie. Zo zijn de (vooral technische) eisen geïnventariseerd, waarmee er een gedegen verkeersontwerp kan worden gemaakt. Zodra dit ontwerp er is, zal het vervolgens worden voorgelegd aan omwonenden en belanghebbenden. Aan de hand van de inbreng van hen, kan het verkeersontwerp verder worden verbeterd. De komende tijd zullen de inwoners geïnformeerd worden via website limburg.nl en nieuwsbrieven. Er zal gedurende de periode van ter inzage legging, een openbare informatieavond worden georganiseerd.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category