Voorstel: Terugdraaien korting subsidies

Hiervoor is een amendement opgesteld. Achtergrond: Op 19 januari j.l. heeft het college besloten om zonder de raad te raadplegen de muziekverenigingen meer subsidie te verstrekken dan waar ze recht op hadden. Een meerderheid van de raad onder aanvoering van Samen Verder en het CDA had immers eerder besloten alle verenigingen 50% minder subsidie te geven. De oppositiepartijen zijn daar altijd fel tegen geweest. Nu is gebleken dat het college een uitzondering heeft gemaakt voor alleen de muziek- verenigingen. De 3 fracties vinden dat er sprake van ongelijke behandeling is: “Gelijke monniken gelijke kappen”.

Deel dit artikel