Vragen CDA over geuroverlast De Heus Voeders

Vorig jaar juli is een installatie geplaatst om de overlast te reduceren. Echter de laatste tijd zijn er volgens het CDA Maasgouw weer veel signalen dat de geuroverlast niet gereduceerd is. Ondanks dat het feit dat de gemeente Maasgouw niet het verantwoordelijk bestuurlijk orgaan is (dit is de Provincie Limburg, daar zij ook de vergunning heeft verleend) heeft het CDA een brief met 22 vragen naar het college van B &W van Maasgouw gestuurd. Het CDA Maasgouw vraagt bij monde van fractievoorzitter Tim Snijckers aan het college een afschrift van de brief met de vragen te sturen aan de verantwoordelijken bij de Provincie Limburg om hiermee de noodzaak van de oplossing van het probleem nogmaals te benadrukken. Het CDA is van mening dat het indienen van de klachtenformulieren alleen, niet afdoende is.

Deel dit artikel