Vragen over activiteiten op Landgoed Leudal

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Er zou op Landgoed Leudal te Haelen sprake zijn van het ingraven van olietanks van aanzienlijke afmetingen (10.000 liter). Hij vraagt het college of er een vergunning hiervoor gevraagd is en verleend is en of er een certificaat beschikbaar is waaruit blijkt dat de regels die met betrekking tot olietanks gelden (schoonmaken, volstorten) correct zijn nageleefd. Verder vraagt Wagemans of er voor het maken van inritten aan de Roggelseweg een vergunning aangevraagd is en verleend is. Hij vervolgt: “In bevestigend geval ontvang ik graag een afschrift van het controlerapport c.q. controlerapporten.” Verder verzoekt hij het complete dossier over beide zaken voor hem ter inzage te leggen, inclusief de communicatie die hierover heeft plaatsgevonden, zowel met het Landgoed als met derden die zich hierover tot de gemeente hebben gemeld.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category