‘Vragen over de BsGW: WOZ en handelswijze’

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Het artikel van 24 oktober gaat over de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg) en haar handelwijze bij ingediende bezwaren tegen de WOZ-waarde. De VVD-fractie heeft de volgende vragen ingediend: Hoeveel bezwaren zijn er sinds de deelname van Leudal aan BsGW ingediend tegen de WOZ-waarde, vanuit de gemeente Leudal? Hoeveel van die bezwaren zijn ingediend door particulieren, hoeveel door bureaus? Hoeveel door respectievelijk particulieren en bureaus ingediende bezwaren zijn gegrond verklaard? Hoeveel van de door respectievelijk particulieren en bureaus ingediende en gegrond verklaarde bezwaren voldeden aan de criteria waarvan art. 2 Uitvoeringsbesluit spreekt?

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category