Vragen over ‘Geen kantoorfunctie bedrijfspand’

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Hij vindt dat standpunt zowel onlogisch als onpraktisch en ook merkwaardig, omdat even verderop een kantoorgebouw van aanzienlijk grotere omvang is vergund en gerealiseerd. Hij vindt het vreemd dat inmiddels ambtelijk aan de makelaar is bericht dat een kantoorfunctie niet is toegestaan terwijl het College hierover geen besluit heeft genomen. Wagemans: “Ik heb in afgelopen jaren met herhaling erop gewezen dat de mandatering naar ambtelijke niveaus veel te ver is doorgevoerd binnen Leudal en dat een actievere sturing vanuit het College dringend noodzakelijk is.” Hij eindigt zijn brief aan B&W van Leudal met: “Heel graag reken en vertrouw ik op een spoedige en adequate bestuurlijke interventie zodat niet onnodig een probleem ontstaat of blijft voortbestaan zonder dat daar inhoudelijk ook maar enige aanleiding voor is.”

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category