Vragen over oude basisschool in Nunhem

Volgens Linssen heeft de aanwezige ambtenaar van de gemeente Leudal toegezegd “iets te gaan doen aan de optische verloedering van de voormalige basisschool St. Servatius. Ook dacht de ambtenaar aan anti-kraak bewoning om vandalisme tegen te gaan.” De toezegging is bijna een half jaar geleden gedaan en sindsdien is er niets gebeurd. Raadslid Leon Linssen vraagt het college van B & W van Leudal wat de huidige stand van zaken is rond de voormalige basisschool. Ook vraagt hij of het college de uitspraken van de ambtenaar onderschrijft en hij informeert ‘wat’ gaat gebeuren en op welke termijn. Linssen eindigt met: “Als u deze uitspraken niet onderschrijft, is het van belang om dit per omgaande te laten weten aan de Dorpsraad. Het zou dan goed zijn om ambtenaren opdracht te geven, enkel door het college goedgekeurde uitspraken te doen en geen eigen meningen te verspreiden.”

Deel dit artikel