Wijziging bedrijfsactiviteiten en bebouwing Biesstraat

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

bebouwing voor het pand Biesstraat op verzoek van de heren Coolen heeft Mathieu Wagemans, raadslid van de fractie Ronduit Open zijn bedenkingen geuit aan het college. Hij stelt dat de aangevraagde uitbreiding voor een belangrijk deel zal plaatsvinden aan de zuidzijde van het perceel in de richting van de Tungelroyse beek. Het perceel grenst aan deze beek die heeft een hoog-ecologische waarde heeft. Als argument wordt door de aanvrager vermeld dat uitbreiding in noordelijke richting een probleem zou vormen vanwege het gebruik van de helikopter. Wagemans vindt dit een omgekeerde redenering: “Meewerken aan die opzet zou betekenen dat economische belangen belangrijker worden geacht dan de omgevingswaarden zoals landschap, natuur en milieu.” Ook informeert hij of de aanvraag verband houdt met illegale bouwactiviteiten die bij een controle aan het licht zijn gekomen en er dus sprake kan zijn van legalisatie. Wagemans eindigt zijn brief aan B & W met: “Verder breng ik onder uw aandacht dat in het verleden meerdere malen plannen van agrarische ondernemers nabij het beekdal op problemen zijn gestuit wat de vraag oproept waarom het voornemen bestaat om in dit geval medewerking zou worden verleend. Ik ga graag uit van de veronderstelling dat regels voor iedereen van gelijke zwaarte zijn en dat er op dat punt geen uitzonderingen worden gemaakt.”

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category