Winnaars Verkiezingsdebat Leudalse ondernemers

een verkiezingsdebat voor ondernemers plaats. Robert Martens van D66 en Huub van Helden van het CDA kregen evenveel stemmen van de aanwezige ondernemers en een certificaat door Thieu Hendriks, organisator van het verkiezingsdebat. De zaal was goed gevuld met ondernemers en andere belangstellenden. Onder leiding van Pedro Nijssen uit Baexem en Twan Marien uit Heythuysen werd, met name na de pauze geanimeerd gediscussieerd. Dit was vooral bij de volgende stellingen het geval: Het huidig gemeentelijke beleid remt innoveren, remt innovatie en ontwikkeling van agrarische ondernemers. De gemeente draagt onvoldoende bij aan de verbetering van het ondernemersklimaat. Op beide stellingen kreeg de gemeente veel kritiek vanwege zeer lange wachttijden bij aanvraag van vergunningen, het aanbesteedbeleid waarbij ondernemers uit Leudal te weinig worden betrokken en het feit dat de laatste tijd enkele grote bedrijven Leudal hebben verlaten. Deze kritiek werd vooral door de oppositiepartijen VVD, D66 en CDA gedeeld. Maar ook de huidige coalitie van Samen Verder en Ronduit Open gaven toe dat er veel op deze punten verbeterd dient te worden en gaven aan dat ook in de komende periode te willen gaan doen.

Deel dit artikel