Zorgen D66 over uitstel woonwagenbeleid

Het college van B & W heeft echter gevraagd om uitstel in deze zaak. Fractievoorzitter Rens Raemakers van D66: ‘‘Onze partij maakt zich zorgen over dit uitstel en de lakse houding van het college. De gemeente is veroordeeld voor discriminatie, maar dit wordt door de wethouder niet erg serieus genomen.” “De fractie hoopt dat college en coalitie toch snel aan de slag gaan met de uitspraak. Dat kan allereerst door de amendementen van CDA en Ronduit Open/D66, die de raad in april 2016 unaniem heeft aangenomen, zo snel mogelijk uit te voeren. Wellicht moeten er ook nieuwe standplaatsen komen. Voor die verantwoordelijkheid loopt D66 niet weg,” aldus de fractie D66.

Deel dit artikel